0 Comments
ศาสนาจะช่วยทำให้เราได้มีความคิดที่ดีขึ้น

ศาสนาจะช่วยทำให้เราได้มีความคิดที่ดีขึ้น

                ในปัจจุบันนี้นั้นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับทุกๆคนเลยเพราะว่าศาสนาจะช่วยทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีความสุขได้รู้จักผิดชอบชั่วดีได้เป็นอย่างดีเลย เราเองจึงควรที่จะอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของศาสนาอย่างที่สุดด้วยจึงจะเป็นเรื่องที่ดี                 เรื่องของศาสนานั้นจะช่วยทำให้เราเองมีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้นถ้าหากเราจะต้องเจอกับเรื่องไม่สบายใจก็พึ่งศาสนามาสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีความสุขในชีวิตด้วย ทุกๆอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็จะต้องใส่ใจอย่างที่สุดด้วย                 ศาสนาในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้เราได้เป็นคนที่มีความคิดมีความสามารถที่มากยิ่งขึ้น เราเองควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการนั่งสมาธิ การสวดมนตร์ดูบ้างเพื่อที่จะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะทุกอย่างคือความเข้าใจเราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลย                 คนเรานั้นหากมีความเครียดก็คงไม่พ้นในเรื่องของศาสนาด้วยเช่นกันเพราะศาสนาจะสอนให้เรานั้นเป็นคนที่มีความสุขในทุกๆวัน เราเองจะต้องรู้จักดีรู้จักชั่วด้วยเพราะว่าถ้าหากเราไม่รู้จักที่จะทำความดีนั้นเราก็จะมีความบาปมากยิ่งขึ้นไปอีกเช่นกัน                 สิ่งต่างๆนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็ควรที่จะต้องใส่ใจด้วยเพราะยิ่งถ้าเราใส่ใจมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยทำให้เรานั้นได้มีพลังและมีความสุขในชีวิตอีกด้วยเช่นกัน เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความน่าเชื่อถืออย่างยิ่งเลยถ้าหากเรามีความน่าเชื่อถือในเรื่องของศาสนามากเท่าไหร่ก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วย                 ในบางครั้งที่เราอาจจะหลงผิดไปบ้าง การที่เราได้อยู่กับศาสนานั้นก็จะช่วยทำให้เราได้มีสติยิ่งขึ้น อย่างในเรื่องของการทำบุญ การสวดมนต์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจเพื่อประโยชน์ที่ดีกับตัวเราเอง เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราเองอย่างยิ่งด้วย                 หากเราอยากที่จะมีความสุขในชีวิตก็ควรที่จะต้องพึ่งศาสนาด้วยเพราะศาสนาจะช่วยทำให้เรามีความสุข บางครั้งก็อาจจะช่วยทำให้เรานั้นมีสติที่ดียิ่งขึ้นไปเลย เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจและอย่ามองข้ามเพื่อประโยชน์ที่ดีกับเราเองด้วย

0 Comments
การนั่งสมาธิช่วยเสริมสร้างปัญญา

การนั่งสมาธิช่วยเสริมสร้างปัญญา

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการนั่งสมาธินั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับใครๆเลยเพราะเวลาที่เรานั้นมีจิตใจที่ไม่สงบก็จะหันมาพึ่งสมาธิเป็นหลัก ในการที่เรานั่งสมาธินั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะสมาธิจะช่วยทำให้เรานั้นมีสติมากขึ้นแล้วเวลาที่จะทำอะไรเราเองก็จะได้เป็นคนที่คิดก่อนทำอยู่เสมอด้วย                 เรื่องของสมาธินั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะสมาธิจะช่วยทำให้เรานั้นได้มีความคิดที่มากยิ่งขึ้นด้วย เวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามการที่มีสมาธิจะช่วยทำให้เรานั้นได้มีการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดการผิดพลาดขึ้นมาด้วย หลายๆคนที่ไม่มีสมาธิและไม่มีสตินั้นก็จะทำให้เราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็จะมองข้ามไปไม่ได้เลย                 หลายๆอย่างในเรื่องของสมาธินั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการนั่งสมาธิก็คือการที่ฝึกจิตใจให้ไม่มีความฟุ้งซ่านด้วย ทุกอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราเองจะต้องให้ความสนใจอย่างที่สุดเพราะว่าสมาธิจะทำให้เราเกิดปัญญาแล้วก็มีสติยิ่งขึ้นไป                 ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเรารู้สึกที่จะโกรธหรือมีอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมา เราเองก็ควรที่จะระงับได้ด้วยการนั่งสมาธิแต่ในการที่เรานั่งสมาธิอาจจะฝึกจิตด้วยการสวดมนต์ก็ทำได้อีกเช่นกัน หลายๆอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุด                 เรื่องของการทำสมาธินั้นเราสามารถที่จะทำเองได้ที่บ้านนั่งวันละห้านาทีให้ติดเป็นนิสัยแล้วเราก็จะมีวินัยเอง หรือถ้าหากเราอยากที่จะมีสมาธิแต่ไม่มีวินัยก็ลองไปสถานธรรมดูอันนี้ก็จะอยู่ที่วัดจะมีแม่ชีคอยฝึกฝนเราให้เรานั้นได้มีสติยิ่งๆขึ้นไปด้วย                 ในหลายๆที่ก็จะมีการสอนในการทำสมาธิที่แตกต่างกันออกไป เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลย อะไรที่เราคิดว่าควรที่จะมองให้เห็นความสำคัญก็ควรที่จะทำเพื่อประโยชน์ที่ดีกับเราเองอย่างที่สุดด้วย เราเองก็จะได้มีสติแล้วก็จะได้เป็นคนที่มีอารมณ์ที่สดใสและแจ่มใสมากยิ่งขึ้นด้วย                 ถ้าหากเราอยากที่จะสนใจในเรื่องของสติของเรามากเท่าไหร่นั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีความสุขที่เราควบคุมสติได้นั่นเอง ทุกอย่างจึงเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สำคัญอย่างที่สุดด้วย

0 Comments

การนั่งสมาธิช่วยทำให้จิตใจเราสงบได้

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการนั่งสมาธินั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเลยเพราะว่าการนั่งสมาธินั้นจะช่วยทำให้เรานั้นมีความสุขในชีวิต ได้หาความสงบได้ไม่ยากเลย สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญกันอย่างมากซึ่งเราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามเลยในเรื่องนี้ด้วย                 ทุกๆอย่างในเรื่องของการนั่งสมาธินั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะสมาธิจะช่วยทำให้เรานั้นได้มีสติและมีความคิดที่มากยิ่งขึ้นไปด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของสมาธิให้มากๆด้วยเพราะสมาธินั้นจะช่วยทำให้เราได้มีเวลาคิดว่าเราควรที่จะทำอะไรต่อไปเพื่อให้เกิดเรื่องราวที่ดีๆขึ้นนั้นเอง                 เรื่องของสมาธินั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องใส่ใจและให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพราะสมาธินั้นจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้เกิดปัญญายิ่งขึ้นด้วย สมาธิของคนเรานั้นมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว บางคนก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของความคิด ในเรื่องอารมณ์ทุกๆอย่างนั้นคือสิ่งที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจกันอย่างที่สุดด้วย                 จะเห็นได้ว่าหลายๆคนที่มีเรื่องราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นนั้นก็อยากที่จะให้จิตใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านก็จะเลือกการมีสมาธิเป็นหลัก ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจเพื่อเราจะได้มีสติที่ดียิ่งขึ้นไปด้วย สมาธินั้นจะช่วยทำให้เราได้คิดได้กับสิ่งต่างๆหลายๆเรื่องนั้นเอง                 ในการที่เราฝึกสมาธิก็เพื่อฝึกกำหนดจิตของตนเองฝึกลมหายใจของเราเองเพื่อให้มีสติมากขึ้น เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจให้มากๆกับเรื่องสมาธิด้วย หลายๆอย่างนั้นการนั่งสมาธิเป็นเรื่องที่ดีที่ถ้าหากเราให้ความสนใจไปแล้วก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญกับเราเองอีกด้วยเช่นกัน                 สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราควรที่จะคิดให้มากๆเนื่องจากว่าสติก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเลย ถ้าคนเราไม่มีสตินั้นแน่นอนว่าอารมณ์ที่เราโกรธนั้นจะย้อนมาทำให้เราเองขาดสติได้ด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างยิ่งด้วย                 เพราะว่าสติคือเรื่องที่สำคัญดังนั้นเราเองจึงไม่ควรที่จะมองข้าม อะไรที่เราเองควรที่จะให้ความสนใจก็ควรที่จะทำเพื่อสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างที่สุดด้วย