การนั่งสมาธิช่วยเสริมสร้างปัญญา

We Believe That Unlocking Human Potential Is An Art  > Spiritual >  การนั่งสมาธิช่วยเสริมสร้างปัญญา

การนั่งสมาธิช่วยเสริมสร้างปัญญา

การนั่งสมาธิช่วยเสริมสร้างปัญญา
| | 0 Comments

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการนั่งสมาธินั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับใครๆเลยเพราะเวลาที่เรานั้นมีจิตใจที่ไม่สงบก็จะหันมาพึ่งสมาธิเป็นหลัก ในการที่เรานั่งสมาธินั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะสมาธิจะช่วยทำให้เรานั้นมีสติมากขึ้นแล้วเวลาที่จะทำอะไรเราเองก็จะได้เป็นคนที่คิดก่อนทำอยู่เสมอด้วย

                เรื่องของสมาธินั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะสมาธิจะช่วยทำให้เรานั้นได้มีความคิดที่มากยิ่งขึ้นด้วย เวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามการที่มีสมาธิจะช่วยทำให้เรานั้นได้มีการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดการผิดพลาดขึ้นมาด้วย หลายๆคนที่ไม่มีสมาธิและไม่มีสตินั้นก็จะทำให้เราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็จะมองข้ามไปไม่ได้เลย

                หลายๆอย่างในเรื่องของสมาธินั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการนั่งสมาธิก็คือการที่ฝึกจิตใจให้ไม่มีความฟุ้งซ่านด้วย ทุกอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราเองจะต้องให้ความสนใจอย่างที่สุดเพราะว่าสมาธิจะทำให้เราเกิดปัญญาแล้วก็มีสติยิ่งขึ้นไป

                ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเรารู้สึกที่จะโกรธหรือมีอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมา เราเองก็ควรที่จะระงับได้ด้วยการนั่งสมาธิแต่ในการที่เรานั่งสมาธิอาจจะฝึกจิตด้วยการสวดมนต์ก็ทำได้อีกเช่นกัน หลายๆอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุด

                เรื่องของการทำสมาธินั้นเราสามารถที่จะทำเองได้ที่บ้านนั่งวันละห้านาทีให้ติดเป็นนิสัยแล้วเราก็จะมีวินัยเอง หรือถ้าหากเราอยากที่จะมีสมาธิแต่ไม่มีวินัยก็ลองไปสถานธรรมดูอันนี้ก็จะอยู่ที่วัดจะมีแม่ชีคอยฝึกฝนเราให้เรานั้นได้มีสติยิ่งๆขึ้นไปด้วย

                ในหลายๆที่ก็จะมีการสอนในการทำสมาธิที่แตกต่างกันออกไป เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลย อะไรที่เราคิดว่าควรที่จะมองให้เห็นความสำคัญก็ควรที่จะทำเพื่อประโยชน์ที่ดีกับเราเองอย่างที่สุดด้วย เราเองก็จะได้มีสติแล้วก็จะได้เป็นคนที่มีอารมณ์ที่สดใสและแจ่มใสมากยิ่งขึ้นด้วย

                ถ้าหากเราอยากที่จะสนใจในเรื่องของสติของเรามากเท่าไหร่นั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีความสุขที่เราควบคุมสติได้นั่นเอง ทุกอย่างจึงเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สำคัญอย่างที่สุดด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.