อบรมปฐมพยาบาล อบรมได้ที่ไหน เลือกสถาบันฝึกอบรมแบบไหนดี 

อบรม ปฐมพยาบาล
| | 0 Comments

อบรมปฐมพยาบาล หลักสูตรนี้มีประโยชน์อย่างมาก ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นขีดอันตรายก่อนที่เจ้าหน้าที่บุคลาการทางการแพทย์จะมาถึง โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการต่างๆ เมื่อการทำงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าพนักงานพบเห็นเพื่อนร่วมงานที่ได้รับอุบัติเหตุ เช่น ในกรณีที่หัวใจหยุดเต้น แล้วพนักงานสามารถทำ CPR ปั๊มหัวใจได้อย่างถูกต้องก็ลดโอกาสเสียชีวิตลงได้ อบรมปฐมพยาบาลได้ที่ไหน ปัจจุบันมีหลายๆ สถาบันเปิดอบรมหลักสูตรนี้ เลือกสถาบันไหนดี เราจะมาแนะนำเพื่อเป็นแนวทาง

เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้

ก่อนเข้ารับการอบรมปฐมพยาบาล หรือส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับสถาบันฝึกอบรม จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสถาบันนั้นๆ เชื่อถือได้เป็นศูนย์อบรมหรือสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ยิ่งเป็นสถาบันอบรมที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ยิ่งดี ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง

เลือกสถาบันอบรมหลักสูตรมาตรฐานสากล

เลือกสถาบันอบรมปฐมพยาบาลและ CPR มีสอนในหลักสูตรสากล หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ ไม่ล้าหลัง เช่น การประเมินผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 40 รายการ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลขนาดต่างๆ การช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีกระดูกหัก จมน้ำ ไฟฟ้าช็อต การทำ CRP ฟื้นคืนชีพ การให้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ ฯลฯ

สอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์

เลือกสถาบันอบรมปฐมพยาบาล ที่สอนโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์โดยตรงด้านการกู้ชีพ กู้ภัย สามารถถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จักการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ได้รับบาดเจ็บในลักษณะต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

เลือกสถาบันที่รอบรับหลักสูตรอินเฮ้าส์

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมปฐมพยาบาล เลือกสถาบันที่มีหลักสูตรอินเฮ้าส์ ให้บริการอบรมปฐมพยาบาลทั้ง 77 จังหวัด รวมถึงหลักสูตรที่รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย ยิ่งมีส่วนลดพิเศษให้ยิ่งดี ผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุนได้มากเลยทีเดียว

เลือกสถาบันที่อบรมด้วยสัดส่วนเหมาะสม

หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาล เบื้องต้น ควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมคือเน้นที่ภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี โดยควรเน้นที่ภาคปฏิบัติ 80% เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ อย่างแท้จริง สามารถนำเอาไปใช้ได้จริง เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทั้งหมดนี้ ก็คือ การเลือกสถาบันอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เลือกแบบไหนดีที่สุด เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรนี้มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องทำงานในสถานประกอบกิจการต่างๆ หากเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อร่วมงานได้รับบาดเจ็บต่างๆ ก็จะสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.