0 Comments

การนั่งสมาธิช่วยทำให้จิตใจเราสงบได้

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการนั่งสมาธินั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเลยเพราะว่าการนั่งสมาธินั้นจะช่วยทำให้เรานั้นมีความสุขในชีวิต ได้หาความสงบได้ไม่ยากเลย สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญกันอย่างมากซึ่งเราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามเลยในเรื่องนี้ด้วย                 ทุกๆอย่างในเรื่องของการนั่งสมาธินั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะสมาธิจะช่วยทำให้เรานั้นได้มีสติและมีความคิดที่มากยิ่งขึ้นไปด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของสมาธิให้มากๆด้วยเพราะสมาธินั้นจะช่วยทำให้เราได้มีเวลาคิดว่าเราควรที่จะทำอะไรต่อไปเพื่อให้เกิดเรื่องราวที่ดีๆขึ้นนั้นเอง                 เรื่องของสมาธินั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องใส่ใจและให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพราะสมาธินั้นจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้เกิดปัญญายิ่งขึ้นด้วย สมาธิของคนเรานั้นมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว บางคนก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของความคิด ในเรื่องอารมณ์ทุกๆอย่างนั้นคือสิ่งที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจกันอย่างที่สุดด้วย                 จะเห็นได้ว่าหลายๆคนที่มีเรื่องราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นนั้นก็อยากที่จะให้จิตใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านก็จะเลือกการมีสมาธิเป็นหลัก ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจเพื่อเราจะได้มีสติที่ดียิ่งขึ้นไปด้วย สมาธินั้นจะช่วยทำให้เราได้คิดได้กับสิ่งต่างๆหลายๆเรื่องนั้นเอง                 ในการที่เราฝึกสมาธิก็เพื่อฝึกกำหนดจิตของตนเองฝึกลมหายใจของเราเองเพื่อให้มีสติมากขึ้น เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจให้มากๆกับเรื่องสมาธิด้วย หลายๆอย่างนั้นการนั่งสมาธิเป็นเรื่องที่ดีที่ถ้าหากเราให้ความสนใจไปแล้วก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญกับเราเองอีกด้วยเช่นกัน                 สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราควรที่จะคิดให้มากๆเนื่องจากว่าสติก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเลย ถ้าคนเราไม่มีสตินั้นแน่นอนว่าอารมณ์ที่เราโกรธนั้นจะย้อนมาทำให้เราเองขาดสติได้ด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างยิ่งด้วย                 เพราะว่าสติคือเรื่องที่สำคัญดังนั้นเราเองจึงไม่ควรที่จะมองข้าม อะไรที่เราเองควรที่จะให้ความสนใจก็ควรที่จะทำเพื่อสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างที่สุดด้วย