0 Comments
ReLEx

ใครที่สามารถทำ ReLEx ได้

หากเอ่ยถึงปัญหาสายตาสั้น หลายคนก็คงคิดกันอยู่ใช่หรือไม่ว่าเป็นสิ่งที่รักษาได้ยาก และคงไม่มีใครที่อยากเผชิญปัญหานี้ ซึ่งหากว่าใครที่เบื่อการสวมแว่นก็คงจะอยากมองหาวิธีแก้ปัญหาอื่นๆ กันอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี สำหรับใครที่ต้องการแก้ปัญหาทางสายตาด้วยวิธีการอื่น การทำ ReLEx ก็จัดว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งคนที่สามารถทำการแก้ไขปัญหาทางสายตาแบบนี้ได้มีดังต่อไปนี้  1.อายุ 18 ปี  สำหรับใครที่สนใจจะแก้ปัญหาทางสายตาด้วยวิธีการ ReLEx นี้ ขอแนะนำเลยว่าให้เรานั้นตรวจสอบเงื่อนไขทางอายุก่อนจะดีกว่า เพราะการแก้ปัญหาทางสายตาแบบนี้ จะต้องมีอายุ 18 ปี อย่างไรก็ดี สำหรับใครที่ยังอายุไม่ถึง 18 ปี แนะนำว่าให้เรานั้นพยายามอดใจรอก่อนจะดีกว่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง   2.สายตาคงที่ 1ปี  อีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆ คนอาจจะลืมคิดไปก็คือการที่สายตาของเรานั้นไม่คงที่ เพราะว่าสายตาที่ไม่คงที่จะก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ นอกจากนี้แพทย์อาจจะไม่สามารถคำนวณได้อีกด้วยว่าสายตาที่ดีและเหมาะสมจะเป็นอย่างไรบ้าง หากว่าใครสายตายังไม่คงที่ก็ควรหยุดก่อนจะดีที่สุด  3.ไม่ตั้งครรภ์  สตรีตั้งครรภ์นั้น หลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่ามีอันตรายหลายต่อหลายด้านด้วยกัน ดังนั้นจะดีกว่าหรือไม่หากว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง ลดการเกิดอันตรายอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังตอบโจทย์สตรีอีกด้วย หากว่าใครที่ตั้งครรภ์ก็ควรชะลอออกไปก่อนจะดีกว่า  4.ไม่ได้ใช้ยาจิตเวช  อีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆ คนต้องระวังก็คือหากว่าคุณเป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาจิตเวชก็ต้องชะลอไว้ก่อน รอจนกระทั่งการรักษาเสร็จสิ้นลง เนื่องจากกรณีที่ใช้ยาจิตเวช ยาจะไปส่งผลกับระบบประสาทในสมอง รวมถึงประสาทดวงตาอีกด้วย ดังนั้นจะดีกว่าหรือไม่หากว่าเราจะพยายามให้ตนเองเกิดความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดีกว่าที่จะปล่อยให้ตนต้องไปเสี่ยงอันตราย อย่างไรก็ดี สำหรับใครที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเลิกรักษาโรคทางจิตเวชได้ ก็ต้องมองหาวิธีการรักษาอื่นๆ ไปอีก  5.ไม่มีโรคกระจกตา  ใครที่มีปัญหากระจกตา เช่นกระจกตาย้วย […]