สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ การดูแลแบบ palliative care 

We Believe That Unlocking Human Potential Is An Art  > Health >  สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ การดูแลแบบ palliative care 

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ การดูแลแบบ palliative care 

การดูแลแบบ palliative care
| | 0 Comments

การดูแลแบบ palliative care เป็นรูปแบบหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยที่สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวได้ดีมากขึ้น ส่วนมากจะเริ่มจากที่ผู้ป่วยซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเสียชีวิตแล้ว ไม่สามารถใช้ยารักษาหรือวิธีรักษาใดเพื่อให้หายขาดจาโรคได้ ในบทความนี้จะพูดถึง การดูแลแบบ palliative care ให้ได้รู้ว่าเป็นการดูแลในรูปแบบใดแล้วเหมาะกับใครบ้างที่ต้องได้รับการดูแลในลักษณะนี้ 

การดูแลแบบ palliative care เป็นการดูแลแบบใด 

มีหลายโรคที่ทำให้ร่างกายมนุษย์ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาหรือวิธีรักษาใดก็ตาม หรือก็คือโรคที่ทำให้มนุษย์ตายอย่างเดียว และโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็คือโรคมะเร็ง ซึ่งพบได้บ่อยมากในเมืองไทย รวมทั้งประเทศอื่นทั่วโลก เมื่อเป็นมะเร็งแทบไม่มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะรอดชีวิตมาได้ กล่าวได้ว่าโรคนี้เมื่อเป็นแล้วก็ต้องตาย มีอยู่เป็นจำนวนน้อยที่หายจากโรคนี้ การดูแลแบบ palliative care เป็นการดูแลที่ดีมากสุดกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

การดูแลประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมและลดความทุกข์ของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม จิตวิญญาณ ร่างกาย และจิตใจ  แต่ผู้ป่วยจะยังคงได้รับการดูแลมะเร็งที่ได้มาตรฐาน ตัวอย่างคือ การรักษาด้วยการฉายรังสี การใช้เคมีบำบัด ไม่จำกัดเฉพาะประเภทของการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ เมื่อสิ้นสุดระยะที่ร่างกายไม่เหมาะกับการรักษาแบบเดิม การดูแลแบบ palliative care จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจโรคของตนเอง รวมถึงความเสี่ยงจากการรักษา ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการถูกรักษา ซึ่งจะดูแลทั้งตัวผู้ป่วยมะเร็งเองและครอบครัว แล้วยังคำนึงความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวด้วย 

การดูแลแบบ palliative care ควรได้รับการดูแลในช่วงเวลาใด 

การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็น การดูแลแบบ palliative care เริ่มจากการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าผู้ป่วยไม่สามารถหายจากมะเร็งได้ หรือใช้การดูแลนี้ขณะที่ครอบครัวและผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ถ้าหากว่ามะเร็งอยู่ในระยะลุกลาม อาการของโรคจะเด่นชัดมากขึ้น การดูแลแบบ palliative care ก็มีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิม หลังผู้ป่วยได้รับการดูแล ไม่เพียงแต่รักษาตามอาการทางกายเท่านั้น แต่ยังรักษาอาการทางจิตใจรวมถึงความเศร้าโศกของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งที่เสียชีวิตด้วย หากใครต้องการรับการรักษา แจ้งแพทย์เพื่อประสานงานกับทีม การดูแลแบบ palliative care หรือก็คือการดูแลแบบประคับประคอง 

จะเห็นได้จากบทความว่า การดูแลแบบ palliative care เหมาะสำหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ หรือก็คือคนที่ไม่มีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็ง แต่ยังครอบคลุมถึงครอบครัวของผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว 

Leave a Reply

Your email address will not be published.